بومی سازی؛ رویکردی فرهنگی به بومی سازی الگوهای مدیریت

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,084

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SOCIALSCIENCECONF01_088

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1389

چکیده مقاله:

مدتهاست که کشورهای در حال توسعه به تقلید بی چون و چرا از تجربیات کشورهای توسعه یافته و الگوهای مدیریتی آنها پرداخته اند. مدیریت در کشورهای در حال توسعه به جای کوشش برای دستیابی به اعتبار و اصالت، به وابستگی و دنباله روی از الگوهای غربی تن داده است. نقش مدیریت در کشورهای در حال توسعه انکار ناپذیر است؛ولی این کشورها سالها تصور می کردند که الگوی مدیریت غربی همچون ماشین آلات وارداتی آنها قابل استفادهاست، بی توجه به آنکه موفقیت در دنیای امروز در گرو تعامل و ارتباط سریع، مبادله فرهنگی و انطباق با شرایط متحول فعلی بوده و آنچه مورد نیاز است، تدوین نظریهها و عملکردهای مدیریت بر اساس شرایط و موقعیتهای محلی و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی هر کشور است. در این مقاله تلاش بر ارائه الگویی گردیده که به تأکید ویژه بر عناصر فرهنگی و زیرساختی و تعاملات فرهنگی بر تدوین نظریههای بومی مدیریت به طور خاص و تدوین نظریهها در عرصه علوم انسانی به طور عام میپردازد. در نهایت این مقاله بیان میدارد که جهت رسیدن به آنچه توسعه می نامند، پیروی بی چون و چرای از راهبردها و نظریهها در زمینه علوم انسانی ، بویژه مدیریت غرب نه تنها ضروری نیست بلکه برای مدیریت و سازمانهای کشورهای در حال توسعه و جهان سوم مناسب هم نیست

نویسندگان

علی نقی امیری

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت پردیس قم، دانشگاه تهران

ماریا حمیدیان

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران