آقای دکتر محمدحسن پرداختچی

Dr. Mohammadhossein pardakhtchi

دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185962)

11
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی