تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه ها با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 522

فایل این مقاله در 31 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QJSD-5-17_001

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

این مقاله در پی تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه ها است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، شامل 22 تن عضو هیاتعلمی بودند که در زمینه راهبری آموزش عالی نیز تجارب زیسته ارزشمندی در ارتباط با پدیده مورد پژوهش داشتند. داده های لازم از طریق مصاحبه ژرف نگر، جمع آوری و به روش تحلیل محتوای متن مصاحبه ها، مورد بررسی قرارگرفته است.در هر دو سطح یاد شده، راهبری متاثر از عوامل موثر بر این حوزه مانند: طرز تلقی از نقش و جایگاه دانشگاه در عرصه های گوناگون، نقش آفرینان اداره آن حوزه و نحوه ارتباط آنان با یکدیگر، سیاست های عمومی در سطح ملی و منطقه ای حسب مورد و میزان و گستردگی نقش دولت در این زمینه است.مقوله سطح ملی و منطقه ای حسب مورد و میزان و گستردگی نقش دولت در این زمینه است.مقوله محوری مطالعه حاضر کیفیت مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه می باشد که در ابعاد: ساختار مشارکت نقش آفرینان، الگوی فکری رایج در بین ذینفعان و الگوی عملیاتی مدیریتی مدیران آموزش عالی، مورد تحلیل قرار گرفت و مدل نهایی بر اساس آن ارایه شده است.

کلیدواژه ها:

راهبری دانشگاه ، الگوی راهبری ، رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد ، ذینفعاندانشگاه ، نقش آفرینان اداره دانشگاه

نویسندگان

شهاب کسکه

دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی.

محمد حسن پرداختچی

استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.

زهرا صباغیان

استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.

جعفر توفیقی

استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس.