خانم دکتر زهرا صباغیان

Dr. Zahra Sabaghian

استاد بازنشسته گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (441757)

4
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی