بررسی مشکلات و تنگناهای روسای دانشگاه ها درتوسعه واحدهای دانشگاهی و افزایش کیفیت و بهره وری پژوهشی دردانشگاه های صنعتی و غیرصنعتی یک بررسی کیفی

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 465

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEE-13-50_005

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

چکیده مقاله:

جهانی شدن و توسعه اقتصادهای دانش محور موجب ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و وظائف آموزش عالی در سراسر دنیا شده است ارزش ملتها بیشتر از منابع مادی در دسترسشان به افراد، مدیریت و دولتهایشان بستگی دارد آموزش اثربخش باعث بهبود زیربنای علمی ملتها می شود و به همین دلیل، نقش اساسی در آینده بازی می کند تفکر راهبردی سازمانها را برای رویارویی و انطباق موفقیت آمیز با شرایط آینده توانمند می سازد برنامه های راهبردی رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را که به سند چشم انداز اشاره دارد، تشریح می کند و به واسطه شناخت بهتری که از محیط به دست می دهد سازمان را در بهبود عملکرد یاری می کند لذا ارزیابی محیط رقابتی سازمان و موقعیت راهبردی آن در فرایند برنامه ریزی راهبردی اهمیت ویژه ای دارد دانشگاه محلی است که دروندادهای آن شامل سرمایه، ساختمان، تجهیزات، برنامه، امکانات و نیروی انسانی است و فراگرد دانشگاه شامل آموزش، پژوهش و عرضه خدمات، حفظ وانتقال میراث فرهنگی و فناوری است و بروندادهای آن دربرگیرنده نیروی انسانی متخصص و خبره در زمینه نوآوری، اختراع، اکتشاف علمی، تولید و گسترش مرزهای دانش است اما به دلیل ناکارآمدی نظامهای دانشگاهی برای بار آموزشی دانشگاهها و اعضای هئیت علمی، امکان پژوهش موثر فراهم نمی شود و سنت دیرین جزوه نویسی بر آموزش حاکم است و به دلیل نبود یک نظام منسجم و به واسطه برخی سیاستهای نادرست، محیط دانشگاه در حال تبدیل شدن به یک محیط آموزشی صرفا سنتی و بدون بهره وری است این پژوهش که به شیوه کیفی و با استفاده از مصاحبه های عمقی با خبرگان انجام شده است در پی شناسایی موانع اساسی برنامه ریزی موثر دانشگاهی و کیفیت و بهره وری است

نویسندگان

محمدحسن پرداختچی

دانشیاردانشگاه شهیدبهشتی تهران ایران

اکبر فرجی ارمکی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهیدبهشتی تهران ایران

سعید حسن زاده

دانشجوی دکتری مهندسی سیستم و بهره وری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران