فصلنامه آموزش مهندسی ایران

Iranian Journal of Engineering Education

۱. در راستای اهداف و وظایف گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران " فصلنامه آموزش مهندسی ایران" برای بررسی، تحلیل و ارتقای حرفه مهندسی در ایران و ایجاد بستر مناسب برای اشاعه اطلاعات و دانسته های علمی، ارائه تجربیات و دستاوردهای پژوهشگران آموزش مهندسی و تقویت دانش مهندسان و صنعتگران منتشر می شود.

۲. اولین شماره این فصلنامه در بهار ۱۳۷۸ با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است. از کلیه علاقمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاهها، صاحبنظران و صنعتگران دعوت می شود مقالات پژوهشی خود را از طریق ثبت نام در وبگاه فصلنامه ارسال فرمایند.

حوزه تحت پوشش: ۱-توسعه آموزش مهندسی، ۲-ارزشیابی، کیفیت و نوآوری و خلاقیت، ۳-تحقیق و پژوهش در علوم آموزشی، یاد گیری و یاد دهی، ۴- ارتقای فرهنگ و علوم انسانی در آموزش مهندسی و ۵-آموزش در سایر رشته های علوم ومیان رشته ای( ریاضی، فزیک و شیمی وعلوم تربیتی)

تعدادی از زمینه های انتشاراتی پیرامون آموزش مهندسی

۱. روشهای نوین آموزش مهندسی

۲. تاریخ علوم مهندسی

۳. کاربرد فناوری اطلاعات در مهندسی

۴. ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی

۵. نقش و ارزش خلاقیت و طراحی در تربیت مهندسان

۶. اخلاق مهندسی

۷. جایگاه آموزش مدیریت در مهندسی

۸. آموزشهای پیوسته ضمن کار

۹. آموزشهای علوم انسانی در مهندسی

۱۰. نقش انجمن های علمی در آموزش مهندسی

۱۱. ارتباط آموزش مهندسی با صنعت

۱۲. ارتباط آموزش مهندسی با اقتصاد

۱۳. آموزش مهندسی در سایر کشورها

۱۴. پژوهش و توسعه در آموزش مهندسی

۱۵. آینده آموزش مهندسی

۱۶. آموزش مهندسی و توسعه پایدار

۱۷. توسعه علوم مهندسی

۱۸. برنامه ها و دروس جدید در آموزش مهندسی

۱۹. شایستگی حرفه ای در آموزش مهندسی

۲۰. آموزش مهندسی در ایران

فصلنامه آموزش مهندسی ایران با تصویب هیئت ممیزه مشترک فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران، در ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۰ به عنوان نشریه علمی پژوهشی شناخته شد و رتبه آن در چهاردهمین جلسه آن هئیت ممیزه مورخه ۱۳۹۰/۷/۱۲ تمدید شده است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)