طراحی، تدوین و اجرای مدل انتقال یادگیری در آموزشهای ضمن خدمت پرستاری

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 248

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNE-8-3_003

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: هر چه دانش و مهارتهای پرستاران با نیازهای جامعه و پیشرفتهای علمی و تغییرات فناوری، هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد، موفقیت پرستاران در کار بیشتر خواهد بود. هدف از این مقاله، طراحی، تدوین و اجرای مدل انتقال یادگیری در آموزش های ضمن خدمت پرستاری است. روش کار: نوع مطالعه ترکیبی شامل دو بخش کیفی و کمی است. بخش اول روش تحقیق اکتشافی و تحلیل نظریه بسترزاد بود. نمونه ای به حجم ۳۲ نفر متشکل از خبرگان آموزش به صورت نمونه گیری هدفمند در سال ۱۳۹۷ در بیمارستان های وابسته به سازمان تامین اجتماعی تهران از طریق مصاحبه باز مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل مصاحبه ها و داده های کیفی با استفاده از روش کدگذاری صورت گرفت. مدل بدست آمده توسط هر ۳۲ نفر اعتباریابی و مدل انتقال یادگیری تدوین گردید. در بخش دوم با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، وضعیت عوامل و مولفه های مدل انتقال یادگیری به محیط کار به صورت کمی در قالب پرسشنامه، در اختیار پرستاران بیمارستانهای مربوطه گذاشته شد و ۲۷۴ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود. تحلیل داده ها در بخش کمی با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی (تاییدی و اکتشافی) و مدلیابی معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته ها: نتایج بررسی ها نشان داد که الگوی تدوین شده مشتمل بر ۴ عامل اصلی، ۳۴ مولفه و ۱۳۶ شاخص فرعی بود. وضعیت انتقال یادگیری در بیمارستان های مورد مطالعه با توجه به میانگین نظرات، بالاتر از ۳ و در حد متوسط برآورد شد که از اعتبار قابل قبولی برخوردار است. همچنین یافته ها نشان داد که وضعیت انتقال یادگیری در بیمارستانهای وابسته به سازمان تامین اجتماعی تهران در سطح مطلوب است و موثرترین عامل در انتقال یادگیری به محیط کار در این بیمارستانها عوامل سازمانی باضریب مسیر ۵۹/۰ و سپس به ترتیب عوامل آموزشی با ضریب مسیر ۵۳/۰، عوامل فراسازمانی با ضریب مسیر ۴۶/۰ و عوامل فردی با ضریب مسیر ۳۰/۰ شناسایی گردید. بنابراین عوامل سازمانی بیشترین تاثیر و عوامل فردی کمترین تاثیر را در انتقال یادگیری به محیط کار را داشتند. نتیجه گیری: برای رسیدن به اثربخشی آموزشها در عملکرد پرستاران و ارتقائ عملکرد کلی بیمارستان ها، سوپروایزران و مسئولان آموزشی باید به عوامل فردی، آموزشی، سازمانی و فراسازمانی که در انتقال یادگیری تاثیر دارند، توجه ویژه کنند و آموزش های ضمن خدمت پرستاری با توجه به عوامل شناسایی شده تدوین و طراحی شود. و نیز با توجه به وضعیت انتقال یادگیری در حد متوسط در بیمارستانهای مذکور، در تدوین آموزش های ضمن خدمت پرستاری، بر روی عاملی که بیشترین تاثیر را در انتقال یادگیری دارد (عوامل سازمانی) تمرکز شود.  

کلیدواژه ها:

Transfer of Learning ، Nurse In-Service Training ، Modeling ، کلیدواژه ها: انتقال یادگیری ، آموزش های ضمن خدمت پرستار ، تدوین طراحی و اجرای مدل

نویسندگان

ساناز فرهاد

Student of Educational Management in Tehran North Azad University, Tehran Azad North Univrrsity

محمد حسن پرداختچی

SHahid Behesti University, psychology & Educative Science Faculty, Educational Management Department, Tehran, Iran

زهرا صباغیان

SHahid Behesti University, psychology & Educative Science Faculty, Educational Management Department, Tehran, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • (۱) Abbas pour, Dehghani, Analytical & comparative study of Training ...
  • (۲۰۱۵),۳(۴), ۱۳۰- ۱۳۷, DOI: ۱۰.۱۲۶۹۱/jbms-۳-۴-۵ ...
  • (۷)Banerjee.p. (۲۰۱۷), Influence of Organizational Learning Culture on Knowledg Workers ...
  • نمایش کامل مراجع