آقای دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

Dr. Aborahim Nave Ebrahim

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177728)

22
66
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی