آقای دکتر ناصر شیربگی

Dr. Naser Shirbagi

استاد دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409923)

9
49
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی