فخرالدین معروفی

دانشیار دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186246)

35
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی