آقای دکتر یوسف محمدی فر

Dr. Yousef Mohammadifar

استادیار دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (394815)

22
34
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی