آقای دکتر جهانگیر کرمی

Dr. Jahangir Karami

استاد گروه روانشناسی، دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (310576)

13
88
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی