آقای دکتر پیمان حاتمیان

Dr. Peyman Hatamian

دکتری تخصصی

Researcher ID: (363825)

9
30
2
7
2
2
18
1
1
6

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Design and Standardization of Tools for Assessing the Perceived Heart Risk and Heart Health Literacy in Iran
 •  The relationship between emotion dysregulation with psychoactive substance abuse in nurses working at hospitals of Kermanshah Iran 2016
 •  Correlation of Sleep Quality with Emotional Regulation and Repetitive Negative Thoughts: A Casual Model in Pregnant Women
 •  A Study of the Correlation of Personality Traits (Neuroticism and Psychoticism) and Self-efficacy in Weight Control with Unhealthy Eating Behaviors and Attitudes
 •  Effectiveness of Mindfulness-based Cognitive Therapy and Meta-Cognitive Therapy based on Training on Emotion Regulation and Anxiety Sensitivity in Elderly with Heart Disease
 •  The modifying role of emotion regulation in predicting sleep quality based on coronary anxiety and stress caused by the Covid-19 virus: Society public health

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • بررسی سلامت روان کارکنان ناجا بر اساس مولفه های روانشناختی تنظیم هیجان و افکار تکرار شونده منفی (1400)
 • شناسایی عوامل موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد روانگردان در پرسنل پرستاری (1396)

تالیفات

 • کتاب مقدمه ای بر کاربرد پژوهش کیفی در روانشناسی و علوم رفتاری (آوای نور) - 1402 - فارسی
 • کتاب راهنمای درمان فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجان متناسب با فرهنگ ایرانی (الگویی برای روانشناسان بالینی و متخصصان سلامت روانی) (آوای نور) - 1401 - فارسی
 • کتاب روانشناسی خانواده (باران بهار) - 1401 - فارسی
 • پایان نامه تدوین مدل مداخله فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجان در فرهنگ ایرانی و بررسی مقدماتی اثربخشی آن در اختلال بی خوابی (دانشگاه تربیت مدرس) - 1401 - فارسی
 • کتاب عوارض مواد روان گردان بر تنظیم هیجان و شناخت (آزمون یار پویا) - 1399 - فارسی
 • کتاب نقش برخی از فنون روان‌شناسی در گسترش نظام سرمایه‌داری (واکاوی با نگاهی انتقادی) (آزمون یار پویا) - 1399 - فارسی
 • کتاب نقش باورهای دینی و مذهبی در سلامت روانی فرد و جامعه (آزمون یار پویا) - 1398 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • داور بیش از ۱۵ مجله با درجه علمی_پژوهشی (1396-تاکنون)
 • دبیر هیئت اندیشه ورز آسیب های اجتماعی (با تاکید بر خانواده) بنیاد ملی نخبگان (1402-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر روانشناسی در دانشگاه تربیت مدرس (1402)
 • دانش آموخته رساله برتر دکتری دانشگاه تربیت مدرس (1402)
 • جایزه پسادکتری بنیاد ملی نخبگان (1401)
 • جایزه بنیاد البرز (نوبل ایرانی) (1401)
 • فارغ التحصیل نفر اول دکتری (1401)
 • سخنران منتخب و برگذیده دوازدهمین همایش ملی نخبگان (1401)
 • جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان استان تهران (1400)
 • جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان استان تهران (1399)
 • جایزه نخبگانی شهید صیاد شیرازی (1399)
 • جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان استان تهران (1398)
 • برگزیده طرح نخبگانی شهید احمدی روشن (1397)
 • عضو استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس (1397)
 • جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان استان تهران (1397)
 • فارغ التحصیل نفر اول کارشناسی ارشد (1396)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه (1396)
 • جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان استان کرمانشاه (1395)
 • عضو استعداد درخشان دانشگاه رازی (1394)
 • فارغ التحصیل نفر اول کارشناسی (1393)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • مدرس بیش از ۱۰ کارگاه تخصصی در زمینه های روانشناسی بالینی- روانشناسی فرهنگی و روانشناسی خانواده - مکان؛ مرکز مشاوره دانشگاه تهران- بنیاد ملی نخبگان- دانشگاه رازی ... (0)

سایر موارد

 • صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر نشریه علمی _ فرهنگی روانشناسی بالینی، معاونت فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس (از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱)