آقای دکتر غلام علی افروز

Dr. Golamali Afrooz

استاد ممتاز دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179925)

75
130
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی