ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای علیرضا رجایی

Alireza Rajaii

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179165)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا رجایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات علیرضا رجایی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه عملکردخانواده با هویت دینی و ملی نوجوانان شهر مشهدهمایش سلامت روانشناختی1388
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای خود پنداره بدنی و طرحواره جنسی و رضایتمندی زناشویی در زنان دچار اضافه وزن و عادی ساکن شهر تربت جاماولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1393
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سبکهای فرزندپروری و امیدواریدومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی1394
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سبکهای فرزندپروری و احساس کارآییدومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی1394
5دریافت فایل PDF مقالهاختلالات شخصیت و دلبستگی به خدادومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
6دریافت فایل PDF مقالهاثر استرس شغلی بر تعهد سازمانی رضایت شغلی و عملکرد شغلی حسابرساناولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد1393
7دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثر بخشی رویکرد شناختی هیجانی معنوی بر رضایتمندی زناشویی همسران جانبازان اعصاب و رواندومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
8دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثر بخشی رویکرد شناختی هیجانی معنوی بر کیفیت زندگی همسران جانبازان اعصاب و رواندومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثر بخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش اشتیاق به درمان افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد.دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
10دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثر بخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش وسوسه افراد مبتلا به اختلال مصرف مواددومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر برتغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به نوع محرک های صنعتی بر اساس نظر معتاداندومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بخشی درمان شناختی هیجانی دینی - RCET بر کاهش اضطراب مادران دارای فرزند معلولدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای خود پنداره بدنی و طرحواره جنسی و رضایتمندی زناشویی درزنان دچار اضافه وزن و عادی ساکن شهر تربت جامدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بخشی درمان گروهی شناختی هیجانی معنوی بر کاهش بحران هویت در بیماران تومور مغزیدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر جراحی زیبایی ترمیمی اندام جنسی کلپورافی ولابیا پلاستی بر بهبود رضایت جنسی در زنان متاهلدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
16دریافت فایل PDF مقالهمقایسه استرس شغلی بین کارکنان در واحدهای عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاددومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
17دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر نظریه ماهلر بر کاهش اضطراب جدایی کودکاندومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
18دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر نظریه ماهلر بر کاهش افسردگی واضطراب فراگیرکودکاندومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
19دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین فشار روانی و انگیزش شغلی معلماندومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
20دریافت فایل PDF مقالهنقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی بهزیستی روانشناختیدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آموزش شناختی رفتاری گروهی در درمان زنان مبتلا به اختلال واژینیسمدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
22دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی درمان های شناختی رفتاری بر کاهش علائم و بهبود سازگاری اجتماعی در اختلال سلوکدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
23دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی گرایش به اعتیاد جوانان براساس ویژگی های شخصیتی سرشت ومنشدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
24دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی گرایش به اعتیاد جوانان براساس سبک های مقابلهدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
25دریافت فایل PDF مقالهمقایسۀ سلامت روانی مادران کودکان اوتیستیک با سلامت روانی مادران کودکان عادیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
26دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی بازی درمانگری کوتاه مدت ساختاری بر کاهش رفتارهای مقابله ای نافرمانی کودکان پیش دبستانیدومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی1394
27دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و افسردگی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگاولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
28دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش گروهی نظریه انتخاب گلاسر بر کاهش دلزدگی زناشویی زوجیندومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1395
29دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش گروهی نظریه انتخاب گلاسر بر کاهش دلزدگی عاطفی زوجیندومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1395
30دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی درمان شناختی-رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و اضطراب افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگسومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی1395
31دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی بر مسیولیت پذیری در دانش-آموزان مقطع متوسطهسومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران1395
32دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی بر تعارض والد نوجوان در دانشآموزان مقطع متوسطهسومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران1395
33دریافت فایل PDF مقالهعنوان مقاله: بررسی اثربخشی بخشش درمانی در افزایش رضایت زناشویی همسرانسومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران1395
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی بخشش درمانی در حل تعارض همسران.سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران1395
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بخشش درمانی بر شغل، تحصیلات در افزایش رضایت زناشوییسومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران1395
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی بخشش درمانی بر مولفه های تعارض زناشوییسومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران1395
37دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی تقویت هوش معنوی بر کاهش بحران هویت نوجواناندومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
38دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی آموزش مهارت خودآگاهی با دیدگاه وجودی بر کاهش بحران هویت نوجوانانسومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری1395
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گروه درمانی مراجع محور بر افزایش امیدواری و اجتماعی بودن در زندانیاناولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی1395
40دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گروه درمانی مراجع محور بر افزایش عزت نفس و احساس آرامش در زندانیاناولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی1395
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گروه درمانی مراجع محور بر افزایش احساس کارآمدی و کنترل در زندانیاناولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی1395
42دریافت فایل PDF مقالهثربخشی آموزش مهارت حل مسیله بر بهبود سازگاری بین فردی و روابط موثر اجتماعینخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی1395
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه فشارروانی با عملکرد شغلی معلمانسومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی1393
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه انگیزش شغلی با عملکرد شغلی معلمانسومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی1393
45دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی نمایش عروسکی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش پرخاشگری کودکان پرورشگاهیسومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی1393
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر معنویت درمانی خانواده محور مبتنی بر شناختی رفتاری بر صمیمیت، احساس به همسر و تعارضات زناشوییسومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی1393
47دریافت فایل PDF مقالهمقایسه حالات عاطفی ، سبک های دفاعی و ویژگی های شخصیتی در بیماران سرطانی وافراد عادیسومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی1393
48دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ویژگی های شخصیتی در بیماران سرطانی وافراد عادیسومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی1393
49دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی آموزش هوش معنوی بر بحران هویت در زنان سرپرست خانوارسومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی1393
50دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی آموزش هوش معنوی بر اضطراب وجودی در زنان سرپرست خانوارسومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی1393
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ویژگی های متغیر های شخصیتی و فرسودگی شغلی پزشکانسومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی1393
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین هوش معنوی واسترس شغلی دبیرانسومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی1393
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ادراک نوجوان از جو روانی عاطفی خانواده با ویژگی های شخصیتی برون گرایی و مسولیت پذیریسومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی1393
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین باورهای اساسی مذهبی واسترس شغلی دبیرانسومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی1393
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بخشی درمان شناختی -هیجانی دینی (RCET) بر افزایش حالتهای روان شناختی مثبت بیماران مبتلا به صرعدومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی1396
56دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سلامت روان دانش آموزان بر اساس شایستگی های معلماولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان1397
57دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کیفیت زندگی و میزان تحمل زنان شاغل و زنان خانه دارکنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر1397
58دریافت فایل PDF مقالهساخت و هنجاریابی روانسنجی پرسشنامه تحریک پذیریششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران1397
59دریافت فایل PDF مقالهشناسایی چالش های عملیات تجهیز کارگاه پروژه های انبوه سازی با رویکرد پایداری و ارائه راهکارهشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1398
60دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی فرمولاسیون جدید حشره کش کارتاپ روی کرم ساقه خوار نواری برنجChilo suppressalis Lepidoptera: Pyralidae در شرایط آزمایشگاهیهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1398
61دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی ضد عفونی بذر گندم با حشره کش ایمیداکلوپراید(گائوچو) بر علیه سوسک سیاه گندم(Zabrustenebrioides (Coleoptera, Carabidaeدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
62دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی حشره کش های جدید و متداول علیه کرم مفتولی Agriotes lineatus (Coleoptera: Elateridae) در مزارع گندم شرق استان گلستاندهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
63دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی چند روغن گیاهی جهت کنترل شپشک سپردار قهوه ای مرکبات Chrysomphalus dictyosperm در شرایط آزمایشگاهی و باغیدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399

مقالات علیرضا رجایی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 318 بار

نمودار تولید سالانه مقالات علیرضا رجایی

تماس با علیرضا رجایی


به اشتراک گذاری صفحه علیرضا رجایی

پشتیبانی