اطلاعات کنفرانس

سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج

تاریخ برگزاری: 18 اسفند 1400
تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1401
تعداد صفحات: 89
تعداد مقالات :89
نمایش مقالات: 9100
شناسه ملی این کنفرانس: FPAICONG03
نویسندگان مشارکت کننده: 187 پژوهشگر

مجموعه مقالات سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج

نتایج 1 تا 50 از مجموع 89