اطلاعات کنفرانس

دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما

محل برگزاری: اهواز
تاریخ برگزاری: 19 اسفند 1399
تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1400
تعداد صفحات: 66
تعداد مقالات :66
نمایش مقالات: 33312
شناسه ملی این کنفرانس: FPAICONG02
نویسندگان مشارکت کننده: 168 پژوهشگر

مجموعه مقالات دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما

نتایج 1 تا 50 از مجموع 66