بررسی دلایل و مقایسه کارکرد شناختی و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان با تجربه هم باشی ازدواج سفید

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 757

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PHFHL01_056

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398

چکیده مقاله:

هم باشی cohabitation نوعی زندگی زناشویی وبرقراری رابطه جنسی بدون ثبت رسمی پیوند ازدواج است که برخی آن را ازدواج سفید نامیده اند . این پدیده گرچه در دنیا ، پدیده جدیدی نیست اما در ایران بعنوان یک سبک جدید زندگی مطرح شده است .هدف از پژوهش فوق بررسی دلایل و تاثیر سبک زندگی هم باشی بر کارکرد شناختی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان می باشد .روش مطالعه از نوع علی – مقایسه ای می باشد و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته و مقیاس کارکردهای شناختی مغز استفاده شده است و سپس داده ها با روش تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل و از طریق نرم افزار spss بررسی گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های تهران که بصورت انتخاب در دسترس تعداد 45 زوج در سال تحصیلی 1395 لغایت 1397 در پژوهش شرکت نموده و پرسشنامه کارکرد های شناختی در مورد ایشان اجراء گردیده است . یافته های پژوهش درباره ازدواج سفید یا هم باشی نشان می دهد که داشتن رابطه جنسی ، یکی از فاکتورهای اصلی در چنین روابطی است . لیکن گسست از خانوداه ، امنیت اقتصادی ، سودمندی رابطه ، تعهد گریزی و سنت گریزی نیز در انتخاب این رابطه موثر می باشد . بین افراد با تجربه هم باشی ازدواج سفید و تجربه غیر هم باشی رابطه عاطفی از نظر کارکرد شناختی و بهزیستی روانشناختی در بعضی از جنبه ها از جمله افسردگی ، افت تحصیلی ، تمرکزو اضطراب تفاوت معنادار وجود دارد.