آقای مختار ملک پور

Mokhtar Malekpour

استاد دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179090)

12
75
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی