شادروان آقای پروفسور احمد روستا

Prof. Ahmad Roosta

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176593)

12
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی