آقای دکتر شهریار عزیزی

Dr. Shahryar Azizi

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (367985)

5
69
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی