بررسی تاثیر نوجویی مصرف کننده، دانش محصول و اعتماد به شناسه والد بر پذیرش توسعه شناسه

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 257

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BAR-1-2_002

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1398

چکیده مقاله:

امروزه ایجاد، حفظ و توسعه شناسه[1] از مهم­ترین مسائلی است که در هر کسب و کاری مطرح می­شود. تحقیق حاضر، رابطه بین نوجویی مصرف­کننده و پذیرش توسعه (افقی و عمودی) شناسه و همچنین تاثیر تعدیلی دو متغیر دانش محصول و اعتماد به شناسه والد[2] را بر این رابطه، مورد بررسی قرار می دهد. برای آزمون فرضیه­های تحقیق از نمونه 385 نفری مصرف­کنندگان محصولات رامک در شهر شیراز استفاده شد. مدل ارائه شده و فرضیه ها  با استفاده از روش تقسیم مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که نوجویی مصرف­کننده بر پذیرش توسعه افقی و عمودی شناسه، تاثیر مثبتی دارد. از میان دو متغیر تعدیل­کننده مورد بررسی، اثر تعدیلی دانش محصول، مورد تایید قرار نگرفت و طبق یافته­ها، مشخص شد که اعتماد به شناسه والد بر رابطه بین نوجویی مصرف­کننده و پذیرش توسعه شناسه، اثر تعدیل کننده دارد. [1]. در این مقاله به جای واژه BRAND از معادل فارسی آن، شناسه استفاده شده است. [2]- Core Brand.

نویسندگان

یاسر جباری

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی

منیژه قره چه

استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه شهید بهشتی

شهریار عزیزی

استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه شهید بهشتی