آقای دکتر حسن دولتی

Dr. Hasan Dolati

دانشیار مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (115917)

6
23

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی