آقای دکتر محمد صالحی

Dr. mohamad salehi

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (455493)

65
65
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی