نقش کارآفرینی بر اقتصاد مقاومتی در سازمانهای دانشبنیان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 531

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CICRE01_009

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

چکیده مقاله:

توسعه کشور از ضرورتهای جدی و اجتنابناپذیری است که جهان امروز به عنوان یک سرنوشت محتوم آن را پذیرفته است و از مهمترین و اساسیترین اهداف فرد، گروه، سازمان و جامعه میتواند توسعههمهجانبه کشور باشد. در دنیای پر از رقابتی امروز، کشور ما نیز از محدوده تحرکات جهانی خارج نخواهد ماند لذا به فرموده مقام معظم رهبری باید با همت والا و عزمی راسخ در این عرصه قدم نهاد و از فرهنگاسلامی ایرانی جهت استفاده بهتر از فرصتهای بدون خدشه وارد کردن به ملت بهره جست. در این راه -یکی از مهمترین راهکارها پیشنهادی استفاده از اقتصاد مقاومتی و افزایش مهارتهای کارآفرینی با رویکردایجاد کسب و کارهای کوچک و با سرمایه اندک است. با نگاهی به روند رشد و توسعه جهانی درمییابیم که با افزایش و گسترش فناوریهای پیشرفته، نقش و جایگاه کارآفرینان بطور فزایندهای در سازمانهایدانشبنیان بیشتر میشود. در این مقاله با مطالعات اسنادی و کتابخانهای سعی بر آن شد به کارآفرینی، چالشهای کارآفرینی، اقتصاد مقاومتی و چهار الگوی آن، ارکان و الزامات اقتصاد مقاومتی، راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی درسازمانهای دانشبنیان را مورد بررسی قرار دهد

نویسندگان

مرضیه رضائی کلانتری

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

محمد صالحی

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Acs, Zoltan J., and David B Audretsch (2003), Innovation and ...
 • Aggarual, Reggre & Esposito, Mark (2001), The Technology Entrepreneur's Guid ...
 • Aghajani and Khodabakhsh (2008)y The Evaluation of Effectiveness of Educationl ...
 • Anonymous, A. (2006). Entrep reneurship everywhere: The case for en ...
 • Block, A. and S. A. Stumpf (2003); Entre preneurship Education ...
 • Bolton, Sharon C. & Houlihan, Maeve, (2009), Beyond the contro ...
 • Brown, C. (2000). Curriculum for e ntrepreneurship education: areview. ERIC ...
 • Chase, Rory L. (1997), The Knowledge -Based Organization: An International ...
 • Conley, Chip. (2007), Peak: How great companies get their mojo ...
 • Deakins, David and Freel, Mark (2002). Entre preneurship and small ...
 • Foo, Schubert & Hepworth, Mark (2000), The implementation of an ...
 • Hajiyakhchali, A. (2002); Study of Students Piont of View about ...
 • Hess, James D. & Bacigalupo, Arnold C. (2010), The emotionally ...
 • Hisrich, Robert D. & Peters, Michael P. (2005), Defination Of ...
 • Ireland, R. D., C. R. Reutzed, J. W. Webb and ...
 • Kallio, Gerlander and Markku Suni (2007); Educating Entrepreneurial Sprit: Multidisc ...
 • Kotey, Bernic (2007); Teaching the Attributes of Venture Teamwork in ...
 • Momeni Mahmoea, Hosein (2008); Designing C _ mpe tency-based Curriculum ...
 • Morrison Alison (2000), Entrepreneurs hip : What triggers it?, International ...
 • Morrison, James L. (2000). Environmenta Scannong. www. horozon-unc edu/c ours ...
 • Mrques, C. & Ferriera, J. (2009), SME Innovative Capacity, Competitive ...
 • Parliament, (2011), legal Protection and c Ommerc ialization of discoveries ...
 • Rea, D. & Carsnell, M. (2000). Using a life long ...
 • Rodgers, Waymond & Housel, Thomas J. (2009), Measures for organizations ...
 • Shane, Scott A. & WIrich, Karl T. (2004), Technological Innovation, ...
 • Springer, K. W. & Hauser, R. M. (2006). An assessment ...
 • Stel, A., Carree, M., and Thurik, R. (2005)m the Effect ...
 • Timmons, J. A. and Spinelli, S. (2007). New venture creation: ...
 • Vera, Leonardo, (2010), Conflict imflation: an open econoy approach, Journal ...
 • Zampetakis, L. A. (2007). Entrepreneurial Behavior in the Greek Public ...
 • نمایش کامل مراجع