آقای وحید فلاح

Vahid Fallah

استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184761)

51
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی