آقای دکتر فرهاد سعیدی

Dr. Farhad Saeedi

مدرس دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (96302)

35
5
8
2
6
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب استاندارد P5 برای پایداری در مدیریت پروژه-ویرایش سوم (دانش بنیان) - 1403 - فارسی
 • کتاب مدلسازی اطلاعات ساختمان برای مدیران (دانش بنیاد) - 1401 - فارسی
 • کتاب مدیریت شایستگی پروژه (دانشگاه تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (انتشارات دانشگاه تربیت مدرس) - 1398 - فارسی
 • کتاب راهنمای عملکرد - پیاده سازی مدیریت پروژه سازمانی (انتشارات فدک ایساتیس) - 1396 - فارسی
 • کتاب مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (دانشگاه تربیت مدرس) - 1396 - فارسی
 • کتاب مبنای شایستگی سازمانی مدیریت پروژه (انتشارات مدیر) - 1395 - فارسی
 • کتاب مبانی دانشی تکنیک مدیریت ارزش کسب شده با الگوگیری از ناسا (انتشارات پندار پارس) - 1394 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در دانشگاه تهران (1396-1401)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور دفتر مدیریت پروژه - وزارت راه، معاونت ریلی (1390-1395)
 • سابقه کار صنعتی در سابقه کار صنعتی در جوایز ملی مدیریت (1393-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور دفتر مدیریت پروژه - سازمان ملّی فضایی (1392-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر کمیته صنعت کنفرانس بین المللی BIM (1395-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران (1401-تاکنون)