ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای مهدی روانشادنیا

Mehdi Ravanshadnia

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

محور تخصصی:ساخت و مدیریت پروژه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177859)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی مهدی روانشادنیا در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی مهدی روانشادنیا در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور مهدی روانشادنیا

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Ravanshadnia, M, Rajaie, H, Abbasian, H.R., Hybrid fuzzy MADM project-selection model for diversified construction companies, Canadian Journal of Civil Engineering 37 (8), 1082-1093, 2010.
2MT Banki, B Esmaeeli, M Ravanshadnia, The assessment of bidding strategy of Iranian construction firm, International Journal of Management Science and Engineering Management , 2009
3Ghanbari, M, Abbasi, AM, Ravanshadnia, M, Production of natural and recycled aggregates: the environmental impacts of energy consumption and CO2 emissions, Journal of Material Cycles and Waste Management, (2018), 20 (2), 810-822.
4Ghorbani, A, Ravanshadnia, M, Nobakht, M.B., A survey of risks in public private partnership highway projects in Iran, ICCREM 2014: Smart Construction and Management in the Context of New
5Ghanbari, M, Monir Abbasi, A, Ravanshadnia, M, Economic and environmental evaluation and optimal ratio of natural and recycled aggregate production, Advances in Materials Science and Engineering 2017.
6Ravanshadnia, M, Abbasian, HR, Rajaie, H, Selecting engineering partner for EPC projects using a fuzzy AHP approach, International Journal of Management Science and Engineering Management, 2010, 5 (4)
7H Jadidi, M Ravanshadnia, M Hosseinalipour, F Rahmani, A step-by-step construction site photography procedure to enhance the efficiency of as-built data visualization: a case study, Visualization in Engineering, 2015, 3 (1), 1-12.
8M Ravanshadnia, H Rajaie, Semi-ideal bidding via a fuzzy TOPSIS project evaluation framework in risky environments, Journal of Civil Engineering and Management, 2013, 19 (sup1), S106-S115
9M Ravanshadnia, M Ghanbari, A hybrid EOQ and fuzzy model to minimize the material inventory in ready mixed concrete plants, 2014 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering
10M Ravanshadnia, M Ghanbari, MH Fardani, Planning crisis management of water resources in Tehran in the next twenty five years, J Appl Environ Biol Sci, 2015, 5 (10), 50-59
11R Kheirkhah, P., Ravanshadnia, M., Determining Economic Life of Earth Moving Equipment by Using Life Cycle Cost Analysis: Case Study, International Conference on Construction and Real Estate Management (ICCREM
12M Ghanbari, MA Abbasi, M Ravanshadnia, Environmental life cycle assessment and cost analysis of aggregate production industries compared with hybrid scenario, Applied Ecology and Environmental Research, 2017, 15 (3), 1577-1593
13Ghanbari, M, Ravanshadnia, M, Minimizing Material Inventory in Ready Mixed Concrete Plants by Applying a Fuzzy Neural Network Approach Management, IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering, 2014
14Ravanshadnia, M, Jadidi, H, Visualization of As-built Progress Data Using Construction Site Photographs: Two Case Studies, International Symposium on Automation and Robotics in Construction and..., 2014
15M Ghanbari, AM Abbasi, M Ravanshadnia, Techno-economic analysis of selecting the aggregate supply system based on optimal equipment layout in ready-mixed concrete plants, Indian Concrete Journal, 2016, 57
16M Ravanshadnia, M Ghanbari, Optimizing Ready Mixed Concrete Production Plants via a Genetic Algorithm Approach Used for Batching Plant Equipment Layout, ICCREM 2014: Smart Construction and Management in the Context of New …, 2014
17HRA Mozaffar Khademi Shiraz, Mehdi Ravanshadnia, Afshin Khashand, Site Selection of Construction Waste Landfill Based on Combination of Fuzzy AHP and Geospatial Information System (GIS), Amirkabir Journal of Civil Engineering 17, 2020
18MN Mehrabani, EM Golafshani, M Ravanshadnia, Scoring of Tenders in Construction Projects Using Group Method of Data Handling, KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 24, 2020.
19 HR Abbasianjahromi, Shahryar Aghevli, M. Ravanshadnia, Economic risk assessment of concrete and asphaltic pavements in freeways and highways, Case Studies in Construction Materials 12, 2020.
20M Pasha, A., Mansourian, A. & Ravanshadnia, A hybrid fuzzy multi-attribute decision making model to select road pavement type, Soft Computing 24 (1), 2020.
21M Haghighi, M Ghafouri, M Ravanshadnia, A Review of the Legal and Ethical Context of Engineering, The first International construction law conference, 2020
22SM Emami, M Ravanshadnia, M Rahimi, Analysis and Modeling of Energy Demand System in Iran’s Buildings and the Industry, Journal of Applied Engineering Sciences 9 (1), 53-62, 2019.
23A Nejati, M Ravanshadnia, E Sadeh, Selecting an Appropriate Express Railway Pavement System Using VIKOR Multi-Criteria Decision Making Model, Civil Engineering Journal 4 (5), 1104-1116, 2018.
24M Nazari, M Ravanshadnia, Technical and economic feasibility of using sustainable construction methods for greenbuildings in Tehran, Pacific Science Review A: Natural Science and Engineering, 1-5, 2016.
25M SAFA, HAMID REZA and RAVANSHADNIA, THE TECHNICAL AND ECONOMIC FEASIBILITY STUDY OF USING SMART PHONES IN costruction site management, Interaction between Theory and Practice in Civil Engineering and Construction, 2016.
26MBNH Mostafa Amiri, Mehdi Ravanshadnia, The Impact of Development on the Transportation Network Based on Land – Use, International Journal of Innovative Science, Engineering and Technology 1 (9), 2014.
27N. Bahrieh, M. Ravanshadnia, M.B. Nobakht, Material Selection in Green Buildings: Optimization of Cost and CO2 Emissions, The International Conference On Advances in Civil, Structural, Environmental, 2014
28Ravanshadnia, M., Mohamadi, A., An Integrated group decision making model to determine buy, hire, or lease construction equipment, The International Conference on Construction and Real Estate Management, 2010

مقالات مهدی روانشادنیا در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتوسعه ى روش های مبتنی بر متدولوژی ارزشدومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش1384
2دریافت فایل PDF مقالهپارتنرینگ- مدیریت ارزش، تلفیقی ارزشمند از ابزارهای مدیریت پروژهدومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش1384
3دریافت فایل PDF مقالهروند پیشرفت مهندسی ارزش در بخش ساخت وساز کشورهای جهاندومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش1384
4دریافت فایل PDF مقالهمطالعه برنامه ریزی ارزش سیستم اولویت بندی پروژه های بهسازی معابر تهراندومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1384
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشکلات تأمین تجهیزات در پروژه های EPCکنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور1385
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعات بهسازی در مجتمع های صنعتی و تست های مربوطه با تاکید بر آزمایش های غیرمخربهمایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای1385
7دریافت فایل PDF مقالهمدلی برای انتخاب پیمانکاران بر اساس تصمیم گیری چند معیاره ساده وزین شـده ( SAW MADM )سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1386
8دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی جریان نقدینگی پروژه های عمرانیکنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری1386
9دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه درصد پیشرفت فیزیکی پرو ژ ه با استفاده از مقایسه زوجیکنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری1386
10دریافت فایل PDF مقالهکاربردهای تکنولوژی RFID در صنعت ساخت و سازکنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری1386
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی امکان تدوین سیستم اولویت بندی طرح های عمرانی با استفاده از مهندسی ارزشاولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1383
12دریافت فایل PDF مقالهمدیریت ارزش و توسعه مبتنی بر داناییپنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن1384
13دریافت فایل PDF مقالهراه دسترسی بند انحرافی ابیورد، یک نمونه موفق از پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزشدومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی1386
14دریافت فایل PDF مقالهمقایسه رویکردهای مختلف تحلیل ریسک در انتخاب سبد پروژه هاچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1387
15دریافت فایل PDF مقالهاثر تحریم های ایران بر تامین ماشین آلات پروژه های عمرانی کشورسومین کنفرانس ملی نظام تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها1387
16دریافت فایل PDF مقالهرویکرد فازی انتخاب سبد پروژه براساس ریسک برای شرکت های پیمانکاریهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اجرای سیستم QA/QC در مدیریت ماشین آلات پروژه های بزرگ عمرانی (مطالعه موردی سد سیاه بیشه)اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت1388
18دریافت فایل PDF مقالهتحلیل کمی ریسک با روش مجموع ساده وزین فازی جهت انتخاب سبد پروژهاولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت1388
19دریافت فایل PDF مقالهمدیریت استراتژیک سبد پروژه در صنعت ساختمان با رویکرد فازیپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1388
20دریافت فایل PDF مقالهSelecting Engineering Partner for EPC Projects; a Fuzzy AHP Approachپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1388
21دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر توجیه فنی اقتصادی اجرای شفت ها با روش دیوار دیافراگمیهمایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1389
22دریافت فایل PDF مقالهروشی نوین با توجیه فنی اقتصادی برای اجرای سازه های زیرزمینی در ایراننهمین همایش ملی تونل1390
23دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ای جهت ضریب تعدیل های اعلام شده بریا عملیات خاکی نسبت به هزینه های حامل های انرژی در پرئژه ها بعد از هدفمندی یارانه هادومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت1391
24دریافت فایل PDF مقالهکاربرد شبیه سازی در بهینه سازی چند هدفه عملیات خاکیهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
25دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روشهای نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات در پایش پیشرفت پروژه های ساختمانیهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
26دریافت فایل PDF مقالهمراحل طراحی چیدمان تجهیز کارگاه های ساخت با تمرکز بر تعیین ابعاد تسهیلات و روابط بین آنهادومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها1390
27دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تقاضا در پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی در جاده های عوارضی با استفاده از سیستم دینامیکاولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر1393
28دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فنی - اقتصادی انتخاب فرآیند تامین مصالح سنگی برمبنای چیدمان بهینه تجهیزات درکارخانه های تولید بتن آمادههشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر استفاده از بتن سبک حاوی پوکه های معدنی اسکوریا ، ژل میکروسیلیس وپودر سنگ در ساخت گرادان های استادیوم نقش جهان اصفهاناولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهThe study and comparison of seismic retrofitting methods walls and ceiling of schools with two-storey masonry structureاولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
31دریافت فایل PDF مقالهبرآوردومقایسه هزینه تعمیرونگهداری رویه های آسفالتی وبتنی براساس فهرست بهای سالهای 1382تا1393اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی مقاومت فشاری بتن حاوی خاکستر بادی با منطق فازیدومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1392
33دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از قالب های ماندگار FRP در دال طبقات و عرضه پل ها با هدف مسلح سازی حین ساختدومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1392
34دریافت فایل PDF مقالهانتخاب روش مناسب حفاری در تونل ها با استفاده از روش شباهت به راه حل ایده آل TOPSISهمایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران1393
35دریافت فایل PDF مقالهانتخاب بهترین روش تخریب ساختمانهای بلندمرتبه با استفاده ازرویکرد ahpدومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
36دریافت فایل PDF مقالهارتفاء عملکرد فضاهای امن زیرزمینی با بکارگیری اصول پدافند غیرعامل در مراحل طراحی و ساختاولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
37دریافت فایل PDF مقالهتوسعه پایدار با استفاده از مدل ساسی اطلاعات ساختماناولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
38دریافت فایل PDF مقالهفواید، هزینه ها و موانع بکارگیری B.I.M در مدیریت ساختاولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
39دریافت فایل PDF مقالهQuality Standards and Specification in Construction and Risk Management in Iranدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار لرزه ای قاب فولادی مهاربندی شده با جداگر هسته سربی و مطالعه اقتصادی این روشدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک های موجود در عملیات تخریب ساختمان ها با استفاده از روش تحلیل ایمنی شغلی (JSA) و ارائه راهکارهای کاهش اثرات آندومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
42دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدیریت پورتفویلو در بهینه سازی سرمایه گذاری طرح های پدافند غیرعامل درکلان شهرهای صنعتی و مرزیاولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری1393
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی ایده ی ادغام کاربری مسجد و پناهگاه به منظور اجرای برنامه های پدافند غیرعامل در توسعه پایدار کلان شهرهااولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری1393
44دریافت فایل PDF مقالهپیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش در مرحله ساخت پروژه های راهسازی مطالعه موردی قطعه سوم پروژه آزادراه اصفهان شیرازکنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه1393
45دریافت فایل PDF مقالهآنالیز ارزش پول در مشارکت های عمومی- خصوصی زیرساخت هاکنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه1393
46دریافت فایل PDF مقالهمدل شرکت در مناقصات با استفاده از روش تصمیم گیری Fuzzy ELECTRE در انتخاب سبد پروژه های پیمانکاران عمرانیدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قیمت آتی و الگوی نوسانات قیمت مصالح ساختمانی بر اساس مدل پیش بینی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعیدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
48دریافت فایل PDF مقالهنگاهی به مشکلات کلان شهر تهران و ارائه ی راهکار مشارکت عمومی – خصوصی، با توجه به درس های آموخته از برنامه های موفق مشارکت عمومی – خصوصی در سراسر دنیادومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران1393
49دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر تناقضات آماری حوادث ناشی از کار در ایراندومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری1393
50دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی تجهیزات حمل و نقل هوشمند جاده ای با رویکرد ایمنی به کمک روش شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS)نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای 1393
51دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره ELECTRE برای تعیین اولویت نصب تجهیزات ITS در محورهای پرتردد جاده ای کشورنخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای 1393
52دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر توسعه شبکه های حمل و نقل برقرارگیری کاربریهای شهریکنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست1394
53دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عوامل موثر در تصادفات فوتی ازاد راه های برون شهری بر اساس ریسک فاکتورهای عامل انسانی و وسایل نقلیه (مطالعه موردی: استان اصفهان )کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری1394
54دریافت فایل PDF مقالهارائه ی راه کاری مناسب جهت تعیین دوره واگذاری پروژه های ساخت آزادراه ها تحت قراردادهای B.O.Tهمایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
55دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی گزینه های حفاری تونل های حمل و نقلی با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره ELECTREکنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1393
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت حمل و نقل جاده ای در ایران با رویکرد سیاستهای آمایش سرزمینسومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1393
57دریافت فایل PDF مقالهارزیابی چالشهای فنی و اقتصادی در سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژیدومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی1394
58دریافت فایل PDF مقالهارائه مدلی مبتنی بر روش درخت دو جمله ای برای ارزشیابی مالی و اقتصادی پروژه های مشارکتی BOT آزادراهی کشور با رویکرد تئوری اختیارات حقیقیچهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1394
59دریافت فایل PDF مقالهتوسعه مدل اولویت بندی احداث مجتمع های خدماتی –رفاهی بین جاده ایی هوشمند دراستانهای کشورچهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1394
60دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب مهمترین محور پر تردد جاده ای و نیز تعیین اولویت نصب تجهیزات هوشمند در محور برگزیدهچهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1394
61دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی ریسکهای موجود در عملیات تخریب ساختمانها ازمنظر مدیریت ایمنیکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
62دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فعالیتهای انجام شده در راستای ارزیابی آسیبپذیری لرزه ای سازه-های موجود در خارج و داخل کشورکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
63دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی اطلاعات ساختمان BIM سبزکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی1394
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی آسیب پذیری شهرستان خرم آباد در برابر حملات هوایی احتمالی از منظرپدافند غیرعامل با رویکرد دستیابی به امنیت و توسعه پایدارکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی1394
65دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی سامانه های هوشمندساختمان اداری با رویکرد فازی تاپسیسسومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری1394
66دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک فعالیت محور و تخمین هزینه های ایمنی در پروژه های ساختمانیدومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه1394
67دریافت فایل PDF مقالهارزیابی چالشهای فنی و اقتصادی در بکارگیری سیستم های مدیریت هوشمند ساختمانسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش برنامه ریزی خطی و خط تعادل برای پروژه های انبوه سازیسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی مصرف انرژی در خانه های هوشمندکنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی1395
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی اندازه بازار خانه های هوشمندکنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی1395
71دریافت فایل PDF مقالهانتخاب روش مناسب اجرای تونل های طویل با استفاده از روشTOPSIS تصمیم گیریکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی1395
72دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و معرفی روش های جدید اجرای تونل های عمیق و طویلکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی1395
73دریافت فایل PDF مقالهتوسعه پایداری زیست محیطی در بناهای بلند مرتبهکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی1395
74دریافت فایل PDF مقالهصنعت ساخت و ساز و تحلیل مصرف انرژی خانه های هوشمندسومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی1395
75دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی فنی و اقتصادی ایجاد شیوه مناسب حمل و نقل عمومی پایدار در دانشگاه علوم وتحقیقات با مطالعه موردی احداث سیستم حمل و نقل کابلیپانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1394
76دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی زیرساخت های صنایع پتروشیمی از منظر پدافند غیر عامل و ارائه تمهیدات لازم به منظور کاهش آسیب پذیری و توسعه پایدارکنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار1395
77دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر در بکارگیری اصول مدیریت زنجیره تامین سبز GSCM در صنعت نفت گاز و پتروشیمیسومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1395
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی لزوم بکارگیری اصول مدیریت زنجیره تامین سبز در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمیسومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1395
79دریافت فایل PDF مقالهانتخاب روش مناسب اجرای تونل های طویل با استفاده از روش تصمیم گیری TOPSISکنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی1395
80دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و معرفی روش های جدید اجرای تونل های عمیق و طویلکنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی1395
81دریافت فایل PDF مقالهروش های ساخت نانو با نگرش توسعه پایدار در ساختمان های بلندکنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی1395
82دریافت فایل PDF مقالهتوسعه پایداری زیست محیطی در بناهای بلند مرتبهکنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی1395
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی معیارهای آسیب پذیری بافت های شهری در برابر حملات هوایی و انطباق نظام شهری خرم آباد با اصول پدافند غیرعامل و توسعه پایدارکنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی1395
84دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک فعالیت محور و تخمین هزینه های ایمنی در پروژه های ساختمانیاولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1395
85دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فنی اقتصادی روش های تحکیم بستر در زمین های لجنی مناطق جنوبی ایران و انتخاب روش مناسب با استفاده از تکنیک AHPاولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1395
86دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل پیش بینی امتیازدهی مناقصات در قراردادهای سه عاملی با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعیاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه1395
87دریافت فایل PDF مقالهارزیابی به کارگیری فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان در ساختمان های سبز شهر تهران با تاکید بر اندازه گیری انرژیاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه1395
88دریافت فایل PDF مقالهبهره وری مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از سیستم مدل سازی اطلاعات ساختاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه1395
89دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضع موجود از نظر میزان رعایت استانداردهای ساختمان سبز و ارایه راهکارهای پیشنهادی برای به کارگیری این استانداردها در کشوراولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه1395
90دریافت فایل PDF مقالهمقایسه استانداردهای ارزیاب ساختمان های سبز در جهت وزن دهی و رتبه بندی معیارها و شاخص های موجود در این استانداردهااولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه1395
91دریافت فایل PDF مقالهانتخاب بهترین روش برای اثبات ادعای تمدید زمان در قراردادهای EPCاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه1395
92دریافت فایل PDF مقالهتعیین آرایش بهینه ناوگان ماشین آلات عملیات خاکی با استفاده از الگوریتم ژنتیکچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های گودبرداری عمیق به روش طرح و ساخت EPC با رویکرد کاهش خسارت و ارایه راهکارهای اصلاحی و پیشنهادیچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
94دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) سبزیازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1394
95دریافت فایل PDF مقالهپارامترهای فنی و اقتصادی فرآیند ساخت سازه های صنعتی (سوله ها)دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی عمران1395
96دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر آموزش مدیران پروژه بر کاهش حوادث پروژه های ساختمانیچهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه1396
97دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری مهندسی ارزش جهت برنامه ریزی استراتژیک سازمان مطالعه موردی؛ یک دستگاه اجراییچهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه1396
98دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی جانمایی تجهیزات تولید بتن کارگاههای روسازی بتنی راه و پیاده سازی در ArcGisچهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
99دریافت فایل PDF مقالهارایه پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات معتبر انجام شده در زمینه پیش بینی نتیجه دادرسی دعاوی پروژه های ساخت با استفاده از مدلهای هوش مصنوعیپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
100دریافت فایل PDF مقالهنقش متغیرهای طراحی معماری در کاهش هزینه های ساخت و ارایه راهکار در مهندسی ارزشپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
101دریافت فایل PDF مقالهانتخاب و رتبه بندی سیستم مناسب جهت اجرای روسازی راه آهن سریع السیر، با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیارهپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1396
102دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بار مالی حوادث منجر به فوت در پروژه های ساختمانی شهر تهران در سال آتیدومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1396
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش سیستم مدیریت ساختمان (BMS) در کاهش همزمان مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای در ساختمان های اداریدومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1396
104دریافت فایل PDF مقالهپیاده سازی مدل اطلاعات ساختمان((BIM در پروژه های صنعتی برای کاهش تداخلات کاری افزایش بهره وری از طریق روش مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژهچهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1397
105دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل تولید خودکار برنامه زمان بندی پروژه های ساختمانی با استفاده از BIMچهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1397
106دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر بر روابط بین کارفرما و پیمانکار در پروژه های عمرانی به منظور ارتقا مدیریت ذینفعانکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
107دریافت فایل PDF مقالهاریه مدلی برای پیش بینی تاخیرات پروژه های EPC صنعت نفت با شبکه عصبی مصنوعیکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
108دریافت فایل PDF مقالهطراحی معماری مراکز خرید اوت لت با تکیه بر توسعه پایدار شهریکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
109دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنی و اجرایی موفقیت پروژه های مشارکت عمومی خصوصی در ایران و ارایه راهکارهای اصلاح قوانین و مقررات مربوطهسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری،مدیریت شهری و محیط زیست1397
110دریافت فایل PDF مقالهقراردادهای خدمات نگهداری پروژه های عمرانی و مروری بر تاریخچه ادبیات چالش های قراردادهای خدمات نگهداری سنتیسومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران1397
111دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی بازگشت سرمایه توسط سیستم مدیریت ساختمان(BMS )در سیستم گرمایشی(موتورخانه)ساختمان های اداریسومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران1397
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش سیستم مدیریت ساختمان(BMS) در کاهش هم زمان مصرف گاز وبرق درسیستم گرمایشی(موتورخانه)ساختمان های اداریسومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران1397
113دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آمایشی زیرساخت های حمل ونقل سواحل مکران از منظر اثرات زیست محیطیهفتمین کنفرانس ملی معماری و مهندسی عمران1397
114دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مسائل زیست محیطی با پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان در زنجیره تامین ساخت و ساز بتنی با استفاده از مدل SCOR سبز(مطالعه موردی در شهر تهران)دومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست1398
115دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی و تعیین سبد مطلوب در پروژه های انبوه سازی در صنعت ساختمان با روش چند هدفه فازیهفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1398
116دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر BIM بر چابکی پیمانکاران در SCM ساخت و ساز بتنی با کمک مدل SCOR مطالعه موردی در شهر تهرانچهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1398
117دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد مدلسازی اطلاعات ساختمان در مدیریت زنجیره تامین ساخت و ساز بتنی (مطالعه موردی در شهر تهران)سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت1398
118دریافت فایل PDF مقالهارائهی مدلی مفهومی برمبنای الگوی OGP جهت استقرار همزمان HSE-MS و IMS در پروژه های ساختمانی بلندمرتبه.سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت1398
119دریافت فایل PDF مقالهA spatial decision support system for construction progress monitoring in linear projectsسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت1398
120دریافت فایل PDF مقالهتحلیل دعاوی پرداخت فهرست بهایی در قراردادهای سد سازی و ارائه راهکارهای اصلاح آنیازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران1398
121دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد مدلسازی اطلاعات ساختمان بر هزینه ها در زنجیره تامین ساخت و ساز بتنی با استفاده از مدل SCOR ( مطالعه موردی شهر تهران)هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری1398
122دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدیریت زنجیره تامین ساخت و ساز بتنی با استفاده از مدلSCORسبز و ارائه راهکار ها مطالعه موردی در شهر تهرانششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
123دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و رتبه بندی ریسک های ایمنی عملیات اجرایی پروژه های نفت و گاز جهت ارتقاء مدیریتHSEبا استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیارهVIKORششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
124دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت HSE - MS پروژه های ساختمانی بلند مرتبه شهر اصفهان و ارائه ی راهکارهایی جهت ارتقاء وضع موجوداولین کنفرانس بین المللی ودومین کنفرانس بین المللی به سوی شهرسازی،معماری،عمران و هنر دانش بنیان1398
125دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و رتبه بندی موانع کارآمدی سیستم تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقیاولین کنفرانس بین المللی ودومین کنفرانس بین المللی به سوی شهرسازی،معماری،عمران و هنر دانش بنیان1398
126دریافت فایل PDF مقالهAssessment of stakeholders management in construction and demolition waste management industry and suggestion of waste management strategy for Tehran cityکنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار1398
127دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل ارزیابی اجتماعی ساختمان های مسکونی درحال بهره برداری با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) (مطالعه موردی: ساختمان های احداثی کمیته امداد امام خمینی (ره)سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر1398
128دریافت فایل PDF مقالهسنجش راندمان سبد پروژه در حوزه زمان با بهره جویی از شاخصهای کلیدی عملکرد و استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعیششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
129دریافت فایل PDF مقالهارائه رابطه ای بر اساس شاخص عملکرد منابع انسانی در ارزش حاصله برای برآورد زمان نهایی سبدپروژه های ساخت و کمک به برنامه ریزی استراتژیکششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
130دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنی حقوقی به کارگیری نرخ تعدیل تجربی (EMR)برای شرکت های ساختمانی ایرانششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
131دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل ارزیابی حقوقی ساختمان های مسکونی در حال بهره برداری با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) (مطالعه موردی: ساختمان های احداثی کمیته امداد امام خمینی (ره)کنفرانس بین المللی حقوق ساخت1398
132دریافت فایل PDF مقالهارائه چارچوبی جهت پیاده سازی مدیریت ریسک در الگوهای قراردادی با مقایسه سطوح آستانه تحمل ریسک سازمان و پروژهکنفرانس بین المللی حقوق ساخت1398
133دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش ADR در حل اختلافات ساخت و سازکنفرانس بین المللی حقوق ساخت1398
134دریافت فایل PDF مقالهA Review of the Legal and Ethical Context of Engineeringکنفرانس بین المللی حقوق ساخت1398
135دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و بررسی حقوقی ریسک های قرارداد BOT با سرمایه گذار داخلی در پروژه های بزرگراهی ایران با استفاده از استاندارد PMBOKکنفرانس بین المللی حقوق ساخت1398
136دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تطبیقی بیمه های مهندسی و عمرانی چند کشور و درس هایی برای ایرانکنفرانس بین المللی حقوق ساخت1398
137دریافت فایل PDF مقالهجستاری در مسائل مدیریت دعاوی برای بخش ساختمان در ایرانکنفرانس بین المللی حقوق ساخت1398
138دریافت فایل PDF مقالهنقد و بررسی قرارداد خرید خدمات تخصصی (B0T) در پروژه های عمرانی و درس آموخته های پروژه آزادراه کربلا (قطعه دوم آزادراه ساوه- همدان)کنفرانس بین المللی حقوق ساخت1398
139دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل ارزیابی فنی ساختمان های مسکونی در حال بهره برداری با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری ISM مطالعه موردی: ساختمان های احداثی کمیته امداد امام خمینی (ره)دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1398

مقالات مهدی روانشادنیا در ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات مهدی روانشادنیا

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتاباصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانیسیمای دانش1393فارسی
2کتابمرجع مديريت ماشين‌آلات عمرانی برای مهندسان و مدیران پروژهسیمای دانش1392فارسی
3کتابتأسیسات تولید مصالح سنگی کارگاههای عمرانی و معدنی (سنگ شکن)نوآور1394فارسی
4کتابمدیریت تولید و اجرای بتنسیمای دانش1396فارسی
5کتاباستاندارد اجرایی کشور هنگ کنگ برای عملیات تخریب ساختمانهاسیمای دانش1396فارسی
6کتابراهنمای تجهیز کارگاههای عمرانی برای مهندسانسیمای دانش1395فارسی
7کتاباز مدیریت پروژه تا مدیریت سبد پروژه هافدک ایساتیس1394فارسی
8کتابتصمیم گیری چند معیاره فازیسیمای دانش1396فارسی
9کتابمدیریت زنجیره تأمین در صنعت ساخت و سازانتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات1394فارسی
10کتابپیش بینی برای ثروت آفرینی از طریق املاک و مستغلات، استراتژیهایی برای سرمایه گذاری در بازار مسکنسیمای دانش1396فارسی
11کتاب51 درس موفقیت از سرمایه گذاران املاک و مستغلات کانادافدک ایساتیس1396فارسی
12کتابمرجع مدیریت ایمنی در پروژه های عمرانیسیمای دانش1393فارسی
13کتابایمنی ماشین آلات عمرانیسیمای دانش1393فارسی
14کتابآیین نامه ایمنی عملیات تخریب سازه هاسیمای دانش1393فارسی
15کتاببازیافت ضایعات و نخاله های حاصل از تخریب ساختمان هاسیمای دانش1394فارسی
16کتابسیستم های رتبه بندی ساختمان سبزسازمان برنامه و بودجه1395فارسی
17کتابمدلسازی اطلاعات ساختمان سبز، طراحی پایدار و موفق با استفاده از BIMسیمای دانش1395فارسی
18کتابتکنولوژی های پیشرفته ساختمانی در جهت پایداری زیست محیطیسیمای دانش1396فارسی

سوابق شغلی و تخصصی مهدی روانشادنیا

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار دانشگاهیعضو هیات علمی دانشگاه با مرتبه دانشیار1394-تاکنون
2سابقه کار دانشگاهیعضو هیات علمی با مرتبه استادیار1390-1394
3سابقه کار دانشگاهیعضو هیات علمی با مرتبه مربی1387-1389
4سابقه کار دانشگاهیمدرس دانشگاه1383-1386
5سابقه کار دانشگاهیمدیر گروه علمی مدیریت ساخت، حمل و نقل و راه و ترابری1392-1396
6سابقه کار دانشگاهیرییس دانشکده مهندسی عمران، معماری و هنر1396-1397
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 3006 بار

نمودار سالانه مقالات مهدی روانشادنیا طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با مهدی روانشادنیا

آدرس ایمیل: ravanshadnia@gmail.com

به اشتراک گذاری صفحه مهدی روانشادنیا

علایق شخصی

  • توسعه پایدار ساخت
  • حقوق ساخت
  • مدیریت پروژه محور
  • ساختمان پایدار
  • بازار مسکن

کلیدواژه های مهم در مقالات مهدی روانشادنیا

پشتیبانی