ارزیابی وضعیت HSE - MS پروژه های ساختمانی بلند مرتبه شهر اصفهان و ارائه ی راهکارهایی جهت ارتقاء وضع موجود

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 916

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KBAU02_032

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1398

چکیده مقاله:

کارگاه های ساختمانی، از محیط های کاری پر آسیب و پر خطر به شمار می روند و سالانه حدود صدها نفر در اثر حوادث شغلی و یا ابتلاء به بیماری های شغلی دچار صدمه شده و یا حتی جان خود را از دست می دهند که بخشی از آنها مربوط به پروژه های بلندمرتبه سازی و انبوه سازی در شهرهای بزرگ است. در این پژوهش در دو حوزه درون و برون سازمانی اقدام به ارزیابی عملکرد و وضعیت سیستم مدیریت ایمنی HSE - MS و سیستم مدیریت یکپارچه IMS در منطقه مطالعاتی گردید. از این رو با استفاده از پرسشنامه هایی محقق ساخته بر مبنای طیف لیکرت، در هر دو حوزه هر یک از عناصر هفتگانه می سیستم مدیریت ایمنی HSE- MS بر اساس مدل OGP و هر یک از مولفه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست، مورد ارزیابی قرار گرفتند و وضعیت این مولفه ها و میزان مطلوبیت آن ها در منطقه ی مطالعاتی با استفاده از آزمون های آماری همچون آنالیز K - S و آزمون نشانه تک نمونه ای مشخص گردید. سپس با توجه به تحلیل ها و اطلاعات حاصله و با عنایت به نقاط قوت و ضعف موجود و ارزیابی شده در هر دو حوزه، پیشنهادهای اجرایی جهت ارتقاء وضع موجود و نیز برای مسئولین امر و ذیربط در حوزهی ایمنی ساخت در جهت ارتقاء آن ارائه گردید

کلیدواژه ها:

ایمنی در ساخت ، سیستم مدیریت ایمنی HSE -MS بر مبنای مدل OGP ، پروژه های ساختمانی بلند مرتبه ارتقای سطح ایمنی ساخت و ساز

نویسندگان

حامد اخوان پور

کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مهدی روانشادنیا

دانشیار دانشکده عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

حمیدرضا عباسیان جهرمی

استادیار دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران