پیش بینی عوامل ایجاد تاخیرات در پروژه های عمرانی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 572

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPMC16_013

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1401

چکیده مقاله:

موضوع تاخیرات در پروژه های عمرانی یک پدیده جهانی است و معمولا با میزان پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها نسبت عکس دارد.پروژه های عمرانی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. یکی از واقعیت های موجود در پروژه های عمرانی کشور این است که شایدبدلیل دولتی بودن ذینفعان اصلی، با وجود اهمیت اتمام بموقع طرح ها، توجه لازم به علل و آثار تاخیر در اتمام پروژه ها نشده و بررسیلازم صورت نگرفته است. این درحالی است که تاخیر در اتمام پروژه ها ، تبعات مختلف اقتصادی و اجتماعی را برای کشور در بر دارد وموجب فقدان توجیه فنی – اقتصادی طرح ها بصورت کاهش بهره وری و کاهش ظرفیت بهره برداری می گردد. هدف این تحقیق پیشبینی میزان تاثیر ۱۲ عامل اصلی ایجاد تاخیر در پروژه های عمرانی بر مبنای گزارش های نظارتی سازمان برنامه و بودجه می باشد. برایاین منظور، اطلاعات مربوط به تاثیر عوامل اصلی ایجاد تاخیر در قالب سه گروه عوامل اجرایی، مالی و اعتباری و محیطی و تدارکاتی درحدود ۴۸۰۰ پروژه در سال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس با توجه به نتایج حاصله مدلی برای پیش بینی آینده تاخیر پروژه هایعمرانی ملی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ارائه شد. در پایان، پس از تعیین سهم هر یک از عوامل در ایجاد تاخیر در پروژههای عمرانی، برخی توصیه ها برای کاهش تاخیرات ارائه گردیده است.

نویسندگان

سیدعلی محمدی برنا

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مهدی روانشادنیا

دانشیار، دانشکده عمران، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران