مرور سیستماتیک پژوهش های کاربرد اینترنت اشیا در زنجیره تامین ساختمان سبز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 92

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUSCONF07_039

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

چکیده مقاله:

بحث زنجیره تامین و مدیریت آن از جمله موضوعات مهم و جدایی ناپذیر در زندگی بشر است. در نظر گرفتن آن به خصوص در شرکت هایتولیدی ،ساختمانی،سازمان ها و ...کمک قابل توجهی به کاهش هزینه ،جلب رضایت مشتری ،برنامه ریزی،ماندن در بازارو کسب مزیت رقابتینسبت به سایر رقبا و به طور کلی پیشرفت سازمان خواهد کرد. بعد از پیدایش موضوع زنجیره تامین ، مصالح زیست محیطی نیز به دلیلاهمیت آن و داشتن محیط زیستی سالم تر ، در این راستا مورد توجه قرار گرفت و زنجیره تامین سبز پا به عرصه ظهور گذاشت. باتوجه بهمطرح شدن این موضوع اهداف ذکر شده بالا، رنگ دیگری پیدا کرد ودر بسیاری از موارد باعث کاهش هزینه ها،از جمله مهم ترین ودراولویتترین هدف در تمام سازمان ها می باشد. تکثیر تجهیزات هوشمند سازی در یک شبکه ارتباطاتی جامع و پویا ،باعث ایجاد اینترنتی اشیامی گردد. که در آن حسگرها و عملگرها به طور یکپارچه با محیط ترکیب شده و اطلاعات در سراسر سیستم به منظور ایجاد یک تصویرعملکردی مشترک به اشتراک گذاشته می شوند. این مطالعه با هدف شناسایی در تمامی حوزه های مشترک انجام شده است. اینترنت اشیاکاربردهای علمی و عملی در ساخت وساز نشان می دهد دراین صنعت با استفاده از روش تحلیل علم سنجی ۲۳۰ مجله و مقالات گردآوری ومورد توجه و تحلیل قرار گرفت . اینترنت اشیاکاربردو پایداری آن در چرخه حیات ،محیط زیست،ارزیابی و طراحی ، ساخت وساز مدیریت پروژهشناسایی شد و به محققان درک عمیقی از اینترنت اشیا در جهت کاربرد و پایداری ارائه می دهد. این مقاله از نظر روش شناسایی از نوع مقالهمروری می باشد که فرصت ها وچالش ها در گسترش ارتباطات با اینترنت جهت مدیریت ساخت وساز در مدیریت زنجیره تامین مورد بررسیقرار می دهد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مینا سلحپوش دهقی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه آزاداسلامی

مهدی روانشادنیا

دانشیاروعضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران