ارائه مدل ارزیابی اجتماعی ساختمان های مسکونی درحال بهره برداری با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) (مطالعه موردی: ساختمان های احداثی کمیته امداد امام خمینی (ره)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 771

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WCCEAU03_028

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1398

چکیده مقاله:

ساختمان های درحال بهره برداری دارای سطح کاربری متفاوتی هستند. هرچه میزان کیفیت ساخت و نگهداری مناسب باشد، بهره برداری از ساختمان در سطح بهتری صورت می گیرد. ساختمان هایی که توسط سازمان ها و نهادهای مختلف در کشور ساخته می شونداز نظر کیفیت می توانند نسبت به ساختمان های به اصطلاح شخصی ساز متفاوت است. کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی از این سازمان های حمایتی است که متوالی احداث ساختمان های مسکونی در برخی از پروژه هاست. در این پژوهش از بعد اجتماعی، ساختمان های مسکونی احدائی این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحلیل صورت گرفته به دو روش آماری و روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) است. جهت شناسایی عوامل در بخش اجتماعی از منابع مختلفی مانند کتب و مقالات مختلف استفاده شده است. در بخش آماری 205 پرسشنامه آماری موفق از مراکز مختلف استانی کشور (دوازده مرکز) اخذ و معیارهای مختلف، توسط نرم افزار (SPSS) تحلیل شده است. در بخش مدل سازی ساختاری تفسیری، معیارهای مشخص شده از تحلیل آماریف تحلیل و سطوح عوامل مختلف شناسایی و مشخص شده است. در بخش اجتماعی دو سطح مشخص گردیده است. در بخش پایایی نیز تحلیل میک مک انجام و نوع متغیرهای مشخص شده از نظر مستقل، وابسته، خودمختار و تعاملی مشخص شده است. در انتهای این تحقیق نیز نتایج و راهکارهایی جهت ارزیابی این ساختمان ه از نظر بهره برداری ارائه گردیده تا عوامل بر اساس سطوح مشخص شده، امتیاز دهی و اهمیت هر سطح مشخص شده و متولیان ارزیابی بتوانند فرم های ارزشیابی با کیفیت مناسب تر را تهیه نمایند.

کلیدواژه ها:

ساختمان مسکونیف مدل ساختاری تفسیری ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، ارزیابی

نویسندگان

غلامرضا امیری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

مهدی روانشادنیا

دانشیار و عضو هیئت علمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

حمیدرضا عباسیان جهرمی

استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران