ارزیابی و رتبه بندی ریسک های ایمنی عملیات اجرایی پروژه های نفت و گاز جهت ارتقاء مدیریتHSEبا استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیارهVIKOR

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 869

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF06_0988

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

هدف ویژه در این تحقیق استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ویکور با بهینه کردن چندین معیار مختلف، جهت امتیاز دهی برای رتبه بندی و آنالیز خطر ریسک های ایمنی پروژه و جلوگیری از ایجاد این مخاطرات است. از یافته های بدست آمده در آنالیز ویکور به این پژوهش نشان داد که برای برنامهریزی واحد HSE پروژه های نفت و گاز بهترین گزینه هایی که بیش از همه باعث کاهش احتمال وقوع مخاطرات و صدمات فردی و تلفات جانی شده و کمتر از دیگر گزینه ها برای پروژه هزینه بردار بوده و زمان کمتری به مدت اجرای پروژه اضافه خواهد کرد، دو گزینه علائم ایمنی و هشدار دهنده با شاخص ویکور 0,0014 و آموزش HSE به کارکنان، کارگران و مهندسان با شاخص ویکور 0,0064 بوده و همچنین بدترین گزینه باتوجه به میزان اهمیت و اولویت رتبه بندی نیز گزینه عوامل رفاه کارکنان با شاخص ویکور 1 میباشد.

کلیدواژه ها:

ارزیابی و رتبه بندی ، نفت و گاز ، HSE ، VIKOR ، AHP

نویسندگان

مهدی روانشادنیا

دانشیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.تهران

حمیدرضا عباسیان جهرمی

استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

احمد امیرخلیلی

کارشناسی ارشد گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.تهران.