آقای دکتر سعید رمضانی

Dr. Saeed Ramezani

استادیار

Researcher ID: (91135)

43
28
14
2
4
5
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب مرجع علمی و کاربردی برنامه ریزی و زمانبندی نگهداری و تعمیرات - 1397 - فارسی
 • کتاب مدیریت هزینه چرخه عمر تجهیزات برای مهندسین - 1397 - فارسی
 • کتاب استاندارد تجزیه و تحلیل ریشه¬ای عیوب RCA BS-EN-62740: 2015 - 1397 - فارسی
 • کتاب ترجمه کتاب تحلیل علل ریشه ای RCA-اثر مرکز قابلیت اطمینان آمریکا (نشر بازرگانی) - 1397 - فارسی
 • کتاب مدیریت پروژه چابک-Agile Project manag (نشر بازرگانی) - 1397 - فارسی
 • کتاب الگوبرداری از بهترین تجربیات در نگهداشت، قابلیت اطمینان و مدیریت دارایی - 1396 - فارسی
 • کتاب مرجع علمی و صنعتی کاربرد تئوری قابلیت اطمینان در مهندسی نگهداشت - 1396 - فارسی
 • کتاب ارتش تخت، چگونه سازمان منسجم و متعهد بسازیم (نشر بازرگانی) - 1395 - فارسی
 • کتاب استاندارد فناوری بازرسی مبتنی بر ریسک (نشر بازرگانی) - 1394 - فارسی
 • کتاب مرجع علمی و کاربردی مدیریت نگهداری و تعمیرات (نشر بازرگانی) - 1393 - فارسی
 • کتاب استاندارد مدیریت دارایی ها “ISO55000:2014 (نشر نوروزی) - 1393 - فارسی
 • کتاب مدیریت انبار و موجودی قطعات یدکی (نشر بازرگانی) - 1393 - فارسی
 • کتاب واژگان و اصطلاحات علمی نگهداری و تعمیرات (نگهداشت) (نشر دانشگاه امام حسین) - 1390 - فارسی
 • کتاب تشخیص و پیش بینی هوشمند عیوب از انتشارات جان وایلی (نشر دانشگاه امام حسین) - 1389 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در درس "آمار و احتمالات"، مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع (1390-1392)
 • سابقه تدریس در درس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (1384-1397)
 • سابقه تدریس در درس سیستم های لجستیکی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت زنجیره تامین (1390-1397)
 • سابقه تدریس در درس"کنترل پروژه و سیستم های خرید و انبارداری ; مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع (1390-1395)