آقای دکتر مسعود مصدق خواه

Dr. Masoud MosadeghKhah

فرد مهم علمی - Researcher ID: (417390)

37
15

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی