آقای دکتر محمدرضا حسنی آهنگر

Dr. Mohammad Reza Hasani Ahanagar

استاد تمام دانشگاه جامع امام حسین(ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185409)

114
28
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب هوش محاسباتی (دانشگاه جامع امام حسین(ع)) - 1399 - فارسی
  • کتاب رمزنگاری و امنیت شبکه (دانشگاه امام حسین(ع)) - 1399 - فارسی
  • کتاب اصول و مبانی هوش مصنوعی (دانشگاه جامع امام حسین(ع)) - 1395 - فارسی