آقای مهندس محمد روستائی

Engineer Mohammad Roustaei

کارشناسي ارشد مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی

Researcher ID: (306877)

2
1
2
1
2

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در دستیار مدرس (TA) - دروس تخصصی (1396-1400)