آقای مهدی فاتح راد

Mahdi Fateh Rad

استادیار دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده اقتصاد و مدیریت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176190)

9
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی