اولویت بندی و تعیین سبد مطلوب در پروژه های انبوه سازی در صنعت ساختمان با روش چند هدفه فازی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 867

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC07_027

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1398

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با موضوع اولویت بندی و تعیین سبد مطلوب در پروژه های انبوه سازی در صنعت ساختمان با رویکرد روش تصمیم گیری چند هدفه فازی (انبوه سازی مسکن مهر پردیس) صورت گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده با توجه به کمی بودن داده ها و در دو بخش بصورت تحلیل یافته ها و توصیفی پدیده ها اقدام خواهد شد و روش کار بصورت توصیفی پیمایشی خواهد بود. جامعه آماری پیمانکاران و مهندسین مشاور و به طور کلی انبوه سازان می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مقایسات زوجی است. این پرسشنامه دارای 4 شاخص و 15 زیر شاخص می باشد. اطلاعات حاصل از این نظر سنجی به عنوان اطلاعات ورودی در نرم افزار وارد و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، نتایج خروجی که وزن و رتبه بندی معیار اصلی، زیر معیارهای هر کدام از معیارهای اصلی و در نهایت وزن، اهمیت و رتبه بندی تمامی زیر معیارها، حاصل و هدف اصلی پژوهش، شناسایی و رتبه بندی انجام شدند. تجزیه و تحلیل با روش تحلیل شبکه ای صورت گرفت. نتایج نشان داد مدیریت پروژه (عامل 1)، وجود سیستم ارتباطی (عامل 2)، توانایی سازمان در نظارت و استاندارد (عامل 3)، عامل ارزیابی و نظارت بر روند پیشرفت پروژه ها (عامل 4) در موفقیت سبد بهینه پروژه هستند.

کلیدواژه ها:

سبد مطلوب ، پروژه های انبوه سازی ، صنعت ساختمان ، روش تصمیم گیری چند هدفه فازی

نویسندگان

محمدجواد براتی والیجردی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

حسن جوانشیر

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

مهدی روانشادنیا

گروه مهندسی مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران