بررسی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتنی مجهز به میراگر ویسکوز در خرابی پیش رونده تحت آنالیز دینامیکی غیر خطی افزاینده

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 835

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONF01_0645

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

چکیده مقاله:

هر ساختمانها در طول عمر مفید خود ممکن است تحت تاثیر نیروهای خارجی طبیعی و یا غیر طبیعی مختلفی قرار گیرند. زلزله های قدرتمند می توانند باعث آسیب جدی به ساختمانها و حتی فروریزش آنها گردند. در این تحقیق ابتدا سازه های سه بعدی بتنی 5، 10 و 15 طبقه با سیستم مقاوم جانبی قاب خمشی متوسط 5) و10 طبقه) و ویژه 15) طبقه) طراحی شده اند. طراحی و کنترل سازه ها بر اساس آیین نامه ی معتبر ACI 318-14 و استاندارد 2800 بوده است. طراحی سازه ها توسط نرم افزار Etabs 2015 انجام شده است و در ادامه قاب میانی آنها در نرم افزار OpenSees مدل سازی شده است. هر یک از قابهای 5، 10 و 15 طبقه در دو حالت با و بدون میراگر ویسکوز تحت تحلیل غیر خطی دینامیکی افزاینده تحت 7 شتابنگاشت نزدیک گسل قرار گرفته اند و سپس با ترسیم منحنی های IDA ، منحنی های شکنندگی قابها در سطح آستانه فروریزش توسعه یافته است. نتایج نشان می دهد که قابهای مجهز به میراگرهای ویسکوز احتمال فروریزش بسیار کمتری دارند، به عنوان نمونه در سطح احتمال 50 درصد، شتاب طیفی آستانه فروریزش در قاب 10 طبقه بدون میراگر ویسکوز 8.70g و در قاب 10 طبقه با میراگر 18.53 gمی باشد.

نویسندگان

امیر آقایی

دانشجو کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صوفیان، گروه عمران، صوفیان، ایران

رسول ثابت عهد

مربی، عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صوفیان، گروه عمران، صوفیان، ایران