آقای دکتر سیدامیرحسین حسینی

Dr. seyed amirhosein hoseini

مدرس دانشگاه - پژوهشگر شهرداری تهران و مدیریت شهری - عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

Researcher ID: (104769)

60
1
17
3
3
8
16
6

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن مهندسان عمران تهران
 • عضو سازمان نظام مهندسی تهران
 • عضو اهل قلم و نویسندگان خانه کتاب
 • عضو باشگاه اساتید سواد رسانه ای
 • عضو انجمن مدیریت پروژه ایران ipma
 • عضو انجمن سواد رسانه ای ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب مدیریت شهری در ایران اسلامی (شاپرک سرخ) - 1402 - فارسی
 • کتاب شهر هوشمند و مشارکت شهروندی (بام سبز) - 1402 - فارسی
 • کتاب توسعه پایدار شهری (شاپرک سرخ) - 1400 - فارسی
 • کتاب مدیریت پیمان (شاپرک سرخ) - 1398 - فارسی
 • کتاب حقوق شهروندی و جرایم سایبری (شاپرک سرخ) - 1398 - فارسی
 • کتاب مدیریت ذینفعان در پروژه های عمرانی (شاپرک سرخ) - 1397 - فارسی
 • کتاب سدمعبر با دست فروشی (شاپرک سرخ) - 1397 - فارسی
 • کتاب مدیریت مصرف کنندگان بازار (شاپرک سرخ) - 1397 - فارسی
 • کتاب مدیریت و قوانین پیمان (شاپرک سرخ) - 1397 - فارسی
 • کتاب گزارش سفر به مالزی (شاپرک سرخ) - 1396 - فارسی
 • کتاب مدیریت و رهبری اثر گذار (شاپرک سرخ) - 1396 - فارسی
 • کتاب اصطلاحات فیلم سازی (شاپرک سرخ) - 1395 - فارسی
 • کتاب مدیریت اسلامی (شاپرک سرخ) - 1394 - فارسی
 • کتاب تئوری های مدیریت (شاپرک سرخ) - 1394 - فارسی
 • کتاب آموزش ، مدیریت ، تصمیم گیری (شاپرک سرخ) - 1394 - فارسی
 • کتاب نکات مدیریت (شاپرک سرخ) - 1394 - فارسی
 • کتاب استراتژ های مدیریت (شاپرک سرخ) - 1393 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در معاون پژوهش دانشگاه علمی کاربردی واحد55 (1399-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در دستیار پژوهش در طرح ملی مصوب دانشگاه تهران با عنوان توسعه منابع انسانی (1397-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور علمی همایش ها و کنفرانس های علمی (1401)

جوایز و افتخارات

 • مدرس برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور (1402)
 • استاد نمونه دوره های برون سازمانی مجتمع فنی تهران (1401)
 • نخبه و پژوهشگر برتر شهرداری تهران (1400)
 • مقاله برتر در جشنواره علامه جعفری با موضوع حیات و زیست شبانه و تاثیرات بر مدیریت شهری (1399)
 • مقاله برتر در جشنواره علامه جعفری با موضوع مدیریت تحول و تحول در مدیریت (1399)
 • نخبه برتر و مدیریت شایسته در دانشگاه الزهرا (س) (1399)
 • نخبه برتر علمی و ورزشی شهرستان شمیرانات و استان تهران (1395)
 • مقام برتر مسابقات مقاله نویسی مدیریت بحران شهرداری تهران (1394)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • رفتار سازمانی - شهرداری تهران (1400)
 • فرایادگیری - شهرداری تهران (1400)
 • روانشناسی خانواده - مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان اداری و استخدامی کشور (1400)
 • حقوق خانواده - مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان اداری و استخدامی کشور (1400)
 • هماهنگی هوشمند بین کار و زندگی - شهرداری تهران (1400)
 • ایمنی و بهداشت محیط کار - مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان اداری و استخدامی کشور (1399)
 • مدیریت مشارکتی - مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان اداری و استخدامی کشور (1399)
 • جانشین پروری(مدیریت استعداد) - مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان اداری و استخدامی کشور (1399)
 • icdl مهارت های هفتگانه - بنیاد icdl ایران (1399)
 • icdl مهارت های هفتگانه - مجتمع فنی تهران (1399)
 • تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم - مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان اداری و استخدامی کشور (1398)
 • حکومت مهدوی و وظایف منتظران - مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان اداری و استخدامی کشور (1398)
 • مربی سوادرسانه - خبرگزاری فارس (1396)
 • بتن و اسفالت - شهرداری تهران (1393)
 • مدیریت در قرآن - شهرداری تهران (1393)
 • ضوابط و مقررات شهرسازی - شهرداری تهران (1393)