آقای دکتر محسنعلی شایان فر

Dr. Mohsen Ali Shayanfar

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (231813)

112
19
2
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی