آقای دکتر اصغر وطنی اسکویی

Dr. Asghar Vatanioskoii

دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178194)

102
17
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی