آقای دکتر علی بخشی

Dr. Ali Bakhshi

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177610)

32
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی