آقای ابوالفضل سلطانی

Abolfazl Soltani

عضو هیئت علمی دانشگاه تریبت دبیر شهید رجایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176695)

57
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی