ارائهی مدلی مفهومی برمبنای الگوی OGP جهت استقرار همزمان HSE-MS و IMS در پروژه های ساختمانی بلندمرتبه.

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 834

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SECM03_340

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1398

چکیده مقاله:

کارگاه های ساختمانی، از محیطهای کاری پر آسیب و پر خطر به شمار میروند و سالانه حدود صدها نفر در اثر حوادث شغلی و یا ابتلاء به بیماریهای شغلی دچار صدمه شده ویا حتی جان خود را از دست میدهند که بخشی از آنها مربوط به پروژه های بلندمرتبه سازی و انبوه سازی در شهرهای بزرگ است. در این پژوهش در دو حوزه درون و برون سازمانی با استفاده از پرسشنامه هایی محقق ساخته بر مبنای طیف لیکرت، در هر دو حوزه هر یک از عناصر هفت گانه ی سیستم مدیریت ایمنی HSE-MS بر اساس مدل OGP و هر یک از مولفه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست، مورد ارزیابی قرار گرفتند و وضعیت این مولفه ها و میزان مطلوبیت آنها در منطقه ی مطالعاتی با استفاده از آزمونهای آماری همچون آنالیز K-S و آزمون نشانه تک نمونه ای مشخص گردید. سپس با توجه به تحلیلها و اطلاعات حاصله و با عنایت به نقاط قوت و ضعف موجود و ارزیابی شده در هر دو حوزه، اقدام به ارائهی مدلی مفهومی بر مبنای مدل OGP جهت ممیزی و استقرار همزمان سیستم مدیریت ایمنی HSE-MS و سیستم مدیریت یکپارچه IMS به جهت ارتقای سطح ایمنی ساخت و ساز پروژه های ساختمانی بلند مرتبه در منطقه ی مطالعاتی یعنی شهرک شهید کشوری اصفهان، گردید.

کلیدواژه ها:

ایمنی در ساخت ، سیستم مدیریت ایمنی HSE-MS بر مبنای مدل OGP ، پروژه های ساختمانی بلند مرتبه ، ارتقای سطح ایمنی ساخت و ساز.

نویسندگان

حامد اخوان پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مهدی روانشادنیا

دانشیار دانشکده عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

حمیدرضا عباسیان جهرمی

استادیار دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران