ارزیابی تاثیر BIM بر چابکی پیمانکاران در SCM ساخت و ساز بتنی با کمک مدل SCOR مطالعه موردی در شهر تهران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 986

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DCONF04_157

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

چکیده مقاله:

استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کار های امروز به امری فراگیر تبدیل شده است. صنعت ساخت و ساز نیز از این مورد مستثنی نیست. در سالهای اخیر، با افزایش سطح رقابت در بازار ساخت و ساز جهانی، تحقیقاتی انجام شده ا ست که بر ا ستفاده از فناوری اطلاعات IT 2 برای بهبود روند مدیریت زنجیره تامین ساخت و ساز ) CSCM 3( تمرکز نمودند. امروزه توانایی پاسخ گویی و واکنش به اتفاقات پیش بینی نشده در سازمان ها به یک مزیت رقابتی تبدیل شده ا ست. ساخت و ساز چابک در دوران کنونی امری اجتناب ناپذیر است. مدلسازی اطلاعات سااختمان) BIM4 ( را می توان به عنوان یک مدل جهانی در نظر گرفت که حاوی اطلاعاتی دقیق در مورد تمام چرخه عمر یک ساختمان ا ست. اندازهگیری عملکرد در زنجیره تامین فرایندی ا ست که به منظور تحلیل مدیریت عملکرد، کاهش هزینهها، کاهش ریسک و بهبود مستمر ارزش آفرینی در عملیات زنجیره تامین انجام میگیرد. برای این منظور از مدل مرجع فرایندی ) SCOR5 ( برای بررسی شاخص چابکی 6 برای پیمانکاران زنجیره تامین ساخت و ساز بتنی و تاثیر پیاده سازی BIM بر آن استفاده می شود. برای این منظور با نظر خبرگان و اساتید این حوزه، پرسشنامه ای جهت ارزیابی شرایط مدل SCOR موجود و میزان چابکی سازمان ها میان پیمانکاران پایه 1 ابنیه شهر تهران به صورت سیستماتیک طراحی و توزیع می گردد. سپس تجزیه و تحلیل داده ها تو سط نرم افزار های SPSS و AMOS انجام خواهد گرفت. نتیجه حا صل مطابق پژوهش های پیشین از تاثیر کاملا مثبت BIM بر چابکی سازمان ها حکایت داشت.

نویسندگان

سید محمد حسین فاطمی ابهری

گروه تخصصی مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مهدی روانشادنیا

دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

رویا سلطانی

استادیار دانشگاه خاتم، تهران، ایران