ارزیابی مسائل زیست محیطی با پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان در زنجیره تامین ساخت و ساز بتنی با استفاده از مدل SCOR سبز(مطالعه موردی در شهر تهران)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,076

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACAECONF02_002

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1398

چکیده مقاله:

استفاده از فناوری اطلاعات (IT) برای بهبود روند مدیریت زنجیره تامین ساخت و ساز (CSCM) در سالهای اخیر توجه عده کثیری از پژوهشگران را به خود اختصاص داده است. همچنین نگاه به مسایل زیستمحیطی و اجتماعی در دهه گذشته به فاکتوری کلیدی و مزیتی رقابتی برای برخی سازمانها و شرکتها تبدیلگشته است. مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) به عنوان تکنولوژی مشترک در صنعت ساخت و ساز را می توان بعنوان یک مدل جهانی در نظر گرفت که حاوی اطلاعاتی دقیق در مورد تمام چرخه عمر یک ساختماناست. هدف از این تحقیق، ارائه راهکاری جهت افزایش بهره وری و بهبود پایداری پروژه های صنعت عمران کشوراز طریق ارزیابی تاثیر مدلسازی اطلاعات ساختمان بر مسائل مسائل زیست محیطی موجود در این حوزه می باشد. در این تحقیق زنجیره تامین صنعت ساخت و ساز بتنی شهر تهران با استفاده از مدل SCOR سبزسنجیده شده است. در این مورد با نظر کارشناسان و خبرگان این صنعت و همچنین بررسی شاخص های پیادهسازی مدلسازی اطلاعات ساختمان، وضعیت این سیستم در زنجیره تامین بتن مشاهده و تاثیر افزایش اینشاخص ها بر بهبود شرایط زیست محیطی را ارزیابی نمودیم. این تحقیق با ابزار پرسشنامه از میان فعالان وخبرگان پیمانکار پایه 1 ابنیه شهر تهران به صورت سیستماتیک انجام گرفته و نتیجه پژوهش ضمن آشکار کردنسطح BMI این صنعت، از تاثیر کاملا مثبت و معنا دار آن بر مسائل زیست محیطی زنجیره تامین ساخت و ساز بتنی حکایت دارد و همچنین نتایج آن با سایر پژوهش های انجام گرفته در خصوص اثر بخشی BIM بر زنجیره تامین ساخت و ساز همسو بوده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سید محمد حسین فاطمی ابهری

گروه تخصصی مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مهدی روانشادنیا

عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

رویا سلطانی

استادیار دانشگاه خاتم، تهران، ایران