بررسی و توسعه الگوی شایستگی های قراردادی مدیران پروژه در مناطق آزاد تجاری (مطالعه موردی: سازمان منطقه آزاد کیش)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 278

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONG02_085

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

چکیده مقاله:

امروزه با نگرش به ناهمگونی افراد درگیر در صنعت ساخت طی روند یک پروژه توام با تزلزل در خصوص جنبه های پیرامونی، امکان بروز اختلافمیان طرفین قرارداد امری اجتناب ناپذیر است. مدیران مجرب پروژه ضمن تسلط بر شرایط و ضوابط قرارداد، درک درستی از ادعاهای طرفینداشته و در صورت بروز مشکلات احتمالی به سرعت و به شکل موثر وارد عمل خواهند شد. هدف پژوهش بررسی و توسعه الگوی شایستگی قراردادیمدیران پروژه صنعت ساخت منطقه آزاد کیش بوده است. به نظر می رسد درگذشته مطالعه یا بررسی چندانی درباره شایستگی قراردادی مدیرانپروژه صنعت ساخت در ایران صورت نگرفته است.این تحقیق بر مبنای ماهیت و روش از "روش توصیفی " استفاده کرده و از منظر هدف از نوع"کاربردی "بوده است. ازلحاظ نوع شناسی این پژوهش در زمره پژوهش های " کیفی"و در پارادایم "قیاسی استقرایی"است. ابزار گردآوری اطلاعات"مصاحبه نیمه ساختاریافته"بوده است.در ادامه به منظور دستیابی به داده های تحقیق مصاحبه هایی با تعداد نه نفر از مدیران پروژه صنعتساخت منطقه مورد مطالعه انجام شده بود و داده های کیفی به دست آمده با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا ۲۰۲۰ و به روش تحلیل تمکدگذاری شد. درنتیجه یافته های حاصل از مصاحبه ها از سه بعد نوع شایستگی (فنی-رفتاری-محیطی)، مولفه شایستگی (دانشی-مهارتی-نگرشی)و مرحله قرارداد (عقد-اجرا-خاتمه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که درنهایت ۳۷ شایستگی قراردادی در این پژوهش شناسایی شد. در پایانالگوی کلی پژوهش استخراج و شایستگی های قراردادی به دست آمده مدیران پروژه صنعت ساخت در این الگو مشخص و تشریح شده است.

نویسندگان

محمد کریم زاده خونیقی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش

فرهاد سعیدی

دکتری، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش

سعید یوسفی

پست دکتری، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش