آقای روح اله تولایی

Rouholah Tavalayi

استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185347)

20
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی